EUPROM spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Koľajová a cestná dopravaMostyTrakčné vedeniaZabezpečovacie zariadenieOznamovacie zariadeniaElektrotechnikaEkonomika a Dopravná technológia
 

EUPROM spol. s r.o. - projektová, inžinierska a konzultačná činnosť,
odborné činnosti vo výstavbe

O nás

Spoločnosť EUPROM spol. s r. o. si Vám dovoľuje ponúknuť široké spektrum projektových prác v odboroch železničnej a cestnej dopravy, mestskej a prímestskej dopravy, elektrotechnike, v energetike, oznamovaciej technike, telekomunikáciách, ekonomike a ďalších odboroch.
Naši projektanti majú široké skúsenosti v projektovaní železničných koridorov, elektrifikačných sústav, energetických sietí, telekomunikačných sietí a ďalších inžinierskych stavieb.

Skúsenosti projektantov spoločnosti EUPROM spol. s r.o. sú získané predovšetkým z prípravy a spracovania projektov železničných koridorov, elektrifikačných sústav, energetických sietí, telekomunikačných sietí a ďalších inžinierskych stavieb, ďalej z ekonomických analýz a vyhodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v doprave.

História

Spoločnosť EUPROM spol. s r.o. bola založená na jeseň roku 2003 skupinou 11 odborníkov a špecialistov v odboroch železničnej a cestnej dopravy, mestskej a prímestskej dopravy, v elektrotechnike, energetike, oznamovacej technike, telekomunikáciách, ekonomike a ďalších odboroch.

 

 Na začiatok stránky

EUPROM spol. s r.o. Černyševského 26
851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6252 0922,   fax: +421 2 6252 0922   IČO: 35 868 604
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú: 2624828323/1100
web:www.euprom.sk   e-mail: euprom@euprom.sk